Wyniki wyszukiwania dla:

Historia Szkoły


Przybycie Salezjanów do Zabrza

W 1997 r. z inicjatywy władz samorządowych przybyli do Zabrza księża Salezjanie, co związane było z przekazaniem Inspektoratowi Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Krakowie, jednej ze szkół zabrzańskich. Pierwsi salezjanie przybyli do Zabrza ze Świętochłowic. Początkowo nie stanowili oni samodzielnej wspólnoty zakonnej, podlegając w sprawach zakonnych przełożonemu wspólnoty świętochłowickiej. I tak charyzmat Ks. Bosko zaczął swoim oddziaływaniem obejmować coraz to szersze grono młodzieży zabrzańskiej.

Początki dzieła salezjańskiego w Zabrzu

1 września 1997 r. w murach byłej Szkoły Podstawowej nr 45 w dzielnicy Helenka rozpoczęło działalność Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego.

Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. Damian Kempa sdb, zaś w tworzeniu atmosfery ducha salezjańskiego wspierał go ks. Wojciech Strzelecki sdb. Początki były trudne: bardzo zaniedbane budynki i otoczenie, brak pomocy dydaktycznych, niechęć środowiska… Jednak Salezjanie dzięki ogromnemu zaangażowaniu stopniowo pokonywali wszelkie trudności, zyskując sympatię nie tylko uczniów i rodziców, lecz także mieszkańców dzielnicy. Wkrótce dzieło salezjańskie poszerzyło się o Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS SPLOT – SPORT. W ramach tego Stowarzyszenia rozpoczęła działalność m.in. świetlica środowiskowa i Oratorium.

Rozwój dzieła salezjańskiego w Zabrzu.

Z roku na rok liczba uczniów w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych wzrastała, dlatego ówczesny Inspektor ks. mgr Tadeusz Rozmus sdb zdecydował o wysłaniu do Zabrza kolejnych salezjanów oraz erygowaniu samodzielnej wspólnoty zakonnej w Zabrzu. Dom zakonny z patronem św. Dominikiem Savio został erygowany 8 czerwca 2001 r. Dyrektorem wspólnoty został dyrektor szkoły ks. Damian Kempa.

Wraz z reformą sytemu oświaty w 1999 r. utworzone zostało Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Obie szkoły weszły w skład Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych. W latach 2002 – 2006 w skład SZSP wchodziło również liceum profilowane. W roku 2002 miasto oficjalnie przekazało Towarzystwu Salezjańskiemu budynek Szkoły wraz z przylegającym terenem. Od tamtej pory nastąpił znaczny postęp prac remontowych; dobudowano nowe skrzydło szkoły (dom zakonny), wymieniono wszystkie okna, przeprowadzono remont elewacji.

1 sierpnia 2004 roku nastąpiła zmiana dyrektora wspólnoty zakonnej. Funkcję tę objął ks. Sylwester Rozemberg sdb, zaś od 1 września 2005 r. dyrektorem szkoły był ks. Jarosław Wnuk sdb Pod nowym kierownictwem prace remontowe w Szkole i na zewnątrz nabrały nowego rozmachu: dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wyremontowano zaplecze sali gimnastycznej (szatnie, wc i prysznice) rozbudowano szkolną sieć komputerową, ogrodzono teren wokół Szkoły, wyremontowano korytarz na parterze i zbudowano nowe boisko sportowe.

Stan aktualny

Od 1 września 2010 roku Dyrektorem Szkoły i przełożonym wspólnoty zakonnej salezjanów był ks. mgr Tadeusz Goryczka. W tym czasie dokonano szeregu nowych inwestycji. Nastąpił dalszy rozwój sieci komputerowej, wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w projektory multimedialne. Oddano do użytku nową szatnię szkolną. Wyremontowano i odnowiono kaplicę. Dzięki wsparciu sponsorów oddano do użytku również aulę wraz z nagłośnieniem.. Szkoła jest systematycznie wyposażana w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe, co przekłada się na wysokie wyniki, jakie jej uczniowie osiągają na wszystkich polach prowadzonej tu działalności edukacyjnej. Można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc szkoła staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym, estetycznym i zadbanym.

We wrześniu 2015 roku ponownie rozdzielono funkcję Dyrektora Szkoły, którym pozostał ks. Tadeusz Goryczka sdb oraz przełożonego wspólnoty salezjańskiej, którym od tego czasu był ks. Kazimierz Chechelski sdb. Wraz z reformą oświaty w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole otwarto Szkołę Podstawową, a w roku szkolnym 2018/2019 szkołę opuścił ostatni rocznik absolwentów gimnazjum.

Od 1 września 2019 roku Dyrektorem Zespołu Szkół jest ks. Andrzej Rolnik sdb, a od sierpnia 2022 także Dyrektorem Wspólnoty.

przygotowali p. Anita Jarominek i ks. Artur Siewarga, p. Alicja Podstolec