Wyniki wyszukiwania dla:

Rekrutacja do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Zabrzu


#SZSP Salezjanka Zabrze Dzień Otwarty SP

UWAGA!

KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Zabrzu

zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
16 MARCA 2024 r.
godz. 10:00 – 13:00

Rodzice wraz z kandydatem będą mieli możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się

z proponowaną bazą nauczania wczesnoszkolnego.

W tym dniu można będzie odebrać druki potrzebne do złożenia kompletu

wymaganych dokumentów.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRZU

Regulamin rekrutacji 

 •  Kandydata do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej należy
  zgłosić w sekretariacie szkoły do 12 kwietnia 2024 r.
 • Rodzice z dziećmi będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną od 15 kwietnia 2024 r.
  do 10 maja 2024 r. Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w szkole.
 • Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przyjęty na podstawie
  złożonych dokumentów, gotowości szkolnej i przeprowadzonej rozmowy
  kwalifikacyjnej.
 • Do 10 maja 2024 r. należy dostarczyć informację z przedszkola o gotowości do
  podjęcia nauki w szkole podstawowej (przedszkole ma obowiązek wydać informację do
  30 kwietnia).
 • 20 maja 2024 r. – lista zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych
  Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej podana zostanie do wiadomości
  w szkole.
 • Lista zakwalifikowanych osób nie jest jednak tym samym, co lista przyjętych uczniów
  do pierwszych klas SP. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest potwierdzenie
  woli przyjęcia do szkoły – druk w sekretariacie.
 • Do 24 maja 2024 r. do 14.30 rodzice zakwalifikowanych dzieci potwierdzają wolę
  uczęszczania do szkoły.
 • 27 maja 2024 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych.
 • 18 czerwca 2024 r. o godz.18.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców
  uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć do 12 kwietnia 2024 r.:
(druki do pobrania w sekretariacie lub bezpośrednio ze strony internetowej)

Wymagane dokumenty, które należy złożyć do 10 maja 2024 r.:

 • informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Wymagane dokumenty, które należy złożyć do 24 maja 2024 r.: