Wyniki wyszukiwania dla:

Rekrutacja do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Zabrzu


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRZU

 1. Kandydata do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 12 kwietnia 2023 r.
 1. Rodzice z dziećmi będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną od 17 kwietnia 2023r. do 10 maja 2023 r. Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w szkole.
 1. Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Lista przyjętych kandydatów do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej podana zostanie do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole 17 maja 2023 r.
 1. Do 26 maja 2023 r. do 14.30 rodzice zakwalifikowanych dzieci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły i uzupełniają w sekretariacie braki w złożonych wcześniej dokumentach.
 1. 21 czerwca 2023 r. o godz.18.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie oraz KARTA INFORMACYJNA (druki do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)
 • Informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
 • Kopia aktu urodzenia
 • Zgody rodziców (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)

UWAGA!

KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

4 MARCA 2023 r.

godz. 10:00 – 13:00

(rodzice wraz z kandydatem będą mieli możliwość zwiedzenia szkoły

i zapoznania się z proponowaną bazą nauczania wczesnoszkolnego).

W tym dniu można będzie odebrać druki potrzebne do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

regulamin-rekrutacji-SP2023

PODANIE-SP2022

karta_SP_pop2023

RODO_oswiadczenie-rodzica2022

zgoda-na-wizerunek-dziecka22022