Wyniki wyszukiwania dla:

Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu


Rekrutacja do Liceum

Oferta dla uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

 

Planowana jest rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.

 • Nauka w szkole jest bezpłatna.

 • Wiodący język angielski jest kontynuacją nauki po szkole podstawowej. Aby zwiększyć efektywność nauczania języka obcego grupy językowe tworzone będą z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.

 • Drugi język obcy nauczany jest programem podstawowym

Uczeń może wybrać jeden z zaproponowanych: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski.

Grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie więcej niż 15 osób zainteresowanych.

Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin nauki.

 


 

PROPONOWANE KLASY

 

Klasa humanistyczna

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, j. angielski (kontynuacja), historia lub wos (do wyboru)
 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);
 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw), j. łaciński (od podstaw);

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • filologicznych: filologia polska, filologie angielska, germanistyka, iberystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting,
 • humanistycznych: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,
 • społecznych: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, europeistyka,
 • prawniczych: prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo własności intelektualnej i nowych mediów,
 • pedagogicznych: pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja, logopedia,
 • kulturoznawczych: kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, etnologia i antropologia, komparystyka literacko – kulturowa.

 


 

Klasa ekonomiczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymj. angielski, matematyka, geografia
 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);
 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw), j. łaciński (od podstaw)

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • ekonomicznych: ekonomia, gospodarka i administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, bankowość,
 • przyrodniczych: geografia, geologia, geodezja, kartografia, ochrona środowiska, geoinformacja,
 • turystycznych: krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, geoturystyka

 


 

Klasa biologiczno-chemiczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski(kontynuacja)
 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);
 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw), j. łaciński (od podstaw);

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • medycznych: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,
 • nauki o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, genetyka,
 • nauki biologiczne i chemiczne: biologia, chemia, biologia medyczna, chemia medyczna,
 • inżynierii medycznej: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna,
 • przyrodniczych: biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska,
 • pedagogicznych: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa.

 


 

Klasa politechniczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka (do wyboru);
 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);
 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw), j. łaciński (od podstaw);

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • informatycznych: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i systemy inteligentne, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, grafika komputerowa,
 • elektrotechnicznych: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, mikroelektronika w technice i medycynie,
 • telekomunikacyjnych: elektronika i telekomunikacja, telleinformatyka, elektroniczne układy i techniki pomiarowe, elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • inżynierskich: inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, architektura, budownictwo, energetyka, automatyka i elektronika, ekologiczne źródła energii,
 • fizycznych: fizyka, astronomia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, biofizyka, geofizyka, astrofizyka, optometria, nanotechnologia i nanomateriały,
 • matematycznych: matematyka, matematyka stosowana, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, matematyka i statystyka,

Dokumenty do pobrania:

regulamin-rekrutacji-LO

karta-informacyjna-LO

Podanie-LO

oswiadczenie-wdż