Wyniki wyszukiwania dla:

Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ  PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ZABRZU

Chcesz dowiedzieć się więcej o profilach? Kliknij w grafikę poniżej:

Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji i naszej szkoły

Regulamin rekrutacji 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w terminie od 13 maja do 17 czerwca 2024r. do godz. 15:00 (druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio ze strony internetowej)

podanie o przyjęcie do szkoły

karta informacyjna 

oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach Wdż

oświadczenie o ochronie danych osobowych 

oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

– 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w terminie 21 czerwca do 5 lipca 2024r. do godz. 15:00:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,

– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

Terminarz REKRUTACJI:

 • 13 maja 2024 r. – 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 • 21 czerwca 2024 r. – 05 lipca 2024 r. do godz. 15:00
  uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • 12 lipca 2024 r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 12 – 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00
  potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.