Wyniki wyszukiwania dla:

Współpraca z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej

Uczniowie klasy 2LO rozszerzający chemię uczestniczyli w projekcie edukacyjnym realizowanym we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej. Uczniowie poznali praktyczne aspekty pracy w laboratorium syntezy nanomateriałów węglowych. Ich zadaniem była modyfikacja chemiczna nanorurek węglowych i wytworzenie kompozytów posiadających ulepszone właściwości elektryczne i termiczne. Poznali również metody służące do analizy nanomateriałów, m.in skaningowy mikroskop elektronowy, spektrofotometr Ramana oraz analizator termograwimetryczny.


Podziel się tym wpisem: